De zelfvoorzieningsbijbel
Home » Motivatie

Motivatie

Soms kan het zinloos lijken om moeite te doen om zelfvoorzienender en ecologischer te leven, zeker als de mensen om je heen niet veel inspanningen leveren. 

Zoals iemand het ooit tegen me verwoordde: "Ik heb geen zin om bijvoorbeeld een douche in plaats van een bad te nemen - dat maakt toch niks uit.  Wat kan ik nu in mijn eentje voor verschil maken??"

Als je zelf met zulke vertwijfelingen zit, bedenk dan het volgende:

-Als je werkelijk moeite doet om milieuvriendelijk te leven, maakt dat wel degelijk een groot verschil.  Wie beslist om geen vlees meer te eten, zorgt er bv helemaal in zijn eentje voor dat er een groot aantal dieren minder gedood wordt, in de spanne van 1 mensenleven. Voor een precieze berekening, zie http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=190

-Bovendien onderschatten mensen vaak de invloed die zij op andere mensen kunnen hebben.  Ik weet zeker dat mijn beslissing om niet meer te vliegen (terwijl ik tevoren veel en ver reisde) een impact heeft gehad op anderen.  Op zijn minst heeft het hen doen nadenken. 

Be the change you want to see in the world!  Dat is een uitspraak van Gandhi.  Geef zelf het goede voorbeeld van hoe je jouw droomwereld ziet.

Dat je ecologischer gaat leven, hoeft echter niet te betekenen dat je perfect en honderd procent consequent hoeft te zijn, als een soort van eco-heilige.  Honderd procent zelfvoorzienend leven in je eentje of met je gezin is onmogelijk.  Om echt autarkisch te leven, heb je een heel dorp nodig. Het is dus niet nodig dat je je eigen graan gaat kweken, maar je kan wel zelf brood beginnen bakken (veel lekkerder, goedkoper en gezonder!).  En wie weet, misschien vinden wij autarken en anarchen elkaar nog ooit, opdat we ons eigen dorp kunnen waarmaken!

-Een derde niet te onderschatten voordeel van het bewust kiezen om ecologischer en meer zelfvoorzienend te gaan leven, zelfs als anderen rondom je zich geen fluit aantrekken van het milieu, is het feit dat je je minder schuldig hoeft te voelen.  Als je zo vaak mogelijk voor fairtrade, bio en niet-dierlijk kiest, hoef je je niet ongemakkelijk meer te voelen bij de gedachte aan arme boeren in het zuiden, vervuilde aarde of dierenleed.  

-Tenslotte nog enkele rake uitspraken van

Edmund Burke : Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen. 


Bill Mollison : De grootste verandering die we moeten doorvoeren is de omschakeling van consument naar producent, al is het maar op kleine schaal in je eigen tuin.  Als slechts tien procent van alle burgers dit doet is er genoeg voedsel voor iedereen.  Vergelijk dat met de dwaasheid van revolutionairen die geen tuinen hebben en afhankelijk zijn van nota bene het systeem dat zij aanvallen, en die alleen woorden produceren maar geen voedsel en geen onderdak.  (vertaling uit "Doe het zelf doe het groen"van Kelly Coyne en Erik Knutzen)